fredag 6 november 2020

0:ans betydelse

 Socialt mål: Vi turas om i vårt lärpar

Kunskapsmål: Vi tränar båda på vad 0:an betyder

Denna vecka har vi tränat på positionssystemet och vad 0:an betyder. Vi gick tillbaka till barnen som levde i skogen för länge, länge sedan och inte kunde räkna på samma sätt som nu, eftersom de inte gick i skolan. Barnen fick visa antalet djur på andra sätt istället och med hjälp av det som fanns i skogen t.ex kastanjer.

Tillsammans arbetade vi med vilka tal vi kunde lägga om barnen endast hade en kastanj. Vi kom fram till att med de tre positionerna vi hade ritat upp, så kunde vi lägga talen 1, 10 och 100. När eleverna därefter arbetade i sina lärpar var uppgiften att lista ut alla tal som kunde läggas med hjälp av två kastanjer och därefter tre kastanjer.
Vi repeterade det sociala målet hur man ser och hör att vi turas om och eleverna turades om att lägga kastanjer och skriva vilket tal det blev.


När en position blir tom så skrivs 0:an, då 0:an har en viktig position och betydelse för talets värde. Det kluriga är hur man läser det.

Så här många olika tal hittades i ett av lärparen då de först använde två kastanjer och därefter tre kastanjer. Varje elev skrev enskilt in samtliga tal som lärparet byggde i sin Röda mattebok.fredag 23 oktober 2020

"Hejdå lärkompis"

Idag var det dags att säga hejdå till sin lärkompis, som funnits där bredvid sedan skolstarten i augusti. Nya lärpar och nya hemgrupper väntar efter höstlovet. Eftersom det var lite Halloweenmys på skolan denna sista dag före lovet, så fick tackbrevet bli i den andan, med en Halloweenram.Eleverna fick skriva ett tackkort till sin lärkompis och till sin hemgrupp.


Fantastiskt fina kort blev det och många tycker att det är jobbigt att byta lärkompis, då man lärt känna varandra bra under den tiden som varit. Många önskade att få samma lärkompis nästa gång.
Lektionen avslutades med att eleverna fick läsa upp sitt tackbrev och lämna över det till sin lärkomis.

Lite smått och gott i matematiken

Stationstorsdagen blev istället en "smått och gott"-lektion, utifrån önskemål som kommit upp under fokusgruppsintervjuer kring matematik. Istället för att arbeta vid samtliga stationer och prova alla saker, så kunde eleverna välja aktiviteter utifrån en lista på tavlan. Det gick även att komma med egna förslag om det hade med matematik att göra.


Ett populärt inslag var att bygga med mönsterbitarna som vi inte gjort på länge.Och alla ville få sina bidrag fotograferade innan de förstördes.


Några valde att bygga höga tal med Bankenmateriallet från montessorimaterialet.
100-plattan var också ett populärt val.
Pärlorna är användbara till mycket för att konkret se hur mycket det är.Ett nytt favoritmoment är tusenrullen! Det är helt enkelt en remsa, där eleven uppifrån börjar skriva talet 1 och fortsätter 2, 3, 4, 5, 6 osv Det är viktigt att det blir en siffra i varje ruta under varandra och att siffran skrivs längst ut till höger (entalsraden). När eleven kommer till talet 10, ska talen skrivas i två olika rutor, alltså entalsrad och tiotalsrad. När remsan är slut, så påbörjas en ny remsa och eleven fortsätter med remsor tills man nått talet 1000, då alla fyra positionerna behövs. Remsorna tejpas ihop efterhand och rullas ihop till en rulle eftersom den annars blir alldeles för lång. Eleverna älskar denna uppgift och är väldigt stolta över sitt arbete. Dessutom är det ett utmärkt sätt att i ett sammanhang som är roligt dessutom träna på att skriva siffrorna rätt och på rätt håll, eftersom det är viktigt att det skrivs rätt anars får man sudda ut.
En elev började att räkna hur många pärlor det var i tusenkuben!
Lördagsgodis

Lördagsgodis redan en tisdag! Nej, inte på riktigt, men i matematiken i alla fall! Lördagsgodis blev temat för huvudaktiviteten av lektionen.

Men som vanligt inledde vi med en startuppgift som alla kunde vara med på och dessutom utmana sig på sin egen nivå. Även denna vecka blev det ett talmoln, som de flesta elever nu kände till. Eleverna fick klura på hur olika tal i molnet kunde höra ihop och det fanns inga rätt eller fel svar så länge eleven själv hade en förklaring. Hur hade du tänkt?


För att alla skulle känna sig delaktiga i uppgiften fick eleverna berätta för varandra i sina lärpar. På detta sätta blir alla elever aktiva i uppgiften och behöver inte vänta och lyssna på många elevers förklaringar. När alla elever hade berättat för varandra, drogs namnlappar så att vi allihop fick höra hur några av eleverna tänkt.
Huvudaktiviteten inleddes med att läraren med inlevelse berättade om när hon varit och köpt lördagsgodis, 10 olika godisbitar. Kuberna som representerade godisbitarna i berättelsen var i olika färger, så vi fick pausa och diskutera vilka sorts godisbitar det kunde vara. Den bruna kanske var choklad, den blå blåbärssmak och den vita mint eller vit choklad. Eleverna var väldigt engagerade i godissorterna. 

Berättelsen fortsatte med att läraren skulle gå nedför trappan till tv-rummet och sätta sig med godisskålen, då hon snubblade till och tappade ut allihop. Godisbitarna hamnade nu antingen under soffan eller under bordet och frågan blev nu: Hur många godisbitar hamnade under soffan och hur många hamnade under bordet?


Eleverna arbetade i sina lärpar med att komma på alla sätt som godisbitarna kunde hamna på och detta dokumenterades i deras egna matteböcker.Hur många olika sätt finns det?


Uppgiften gick att differentieras genom att välja ett annat antal godisbitar, vilket många elever testade.

Lektionen avslutades med en exit ticket, där varje elev fick visa vad hen förstått av innehållet, hur de tyckte de klarade målen, om lektionen var rolig och om de kände att uppgiften kunde utmana dem på en lagom nivå.